נהלי הזמנה

דרכונם של הנוסעים המצוים בהזמנה חייב להיות בתוקף לפחות חצי שנה מיום טיסת היציאה . חובה על הטסים בהזמנה לבדק מראש הצורך באשרות כניסה וכל המסמכים האחרים הדרושים למדינות הביקור אליהן יטוסו בן אם הנם בעלי דרכון ישראלי ו/ או זר ו/או בעלי תעודות מעבר. חובה על המזמין לציין בפני הפקיד המזמין אם מי מהנוסעים בהזמנה הנם בעלי אזרחות זרה / תעודת מעבר וכל דבר חריג.שירותי התיירות השונים נקנים מהספקים השונים בארץ ובעולם ומבוצעים באחריותם הבלעדית.כל הזמנה הנעשית במשרדינו הנה בגדר בקשה בלבד עד לקבלת האישורים הסופיים מספקי התיירות השונים.
 
במקרה של השארת פרטי כרטיס האשראי. הפרטים ייבדקו טרם הזמנת המקומות בטיסה .מלון. רכב. או כל הזמנה אחרת. במקרה ובין ביצוע ההזמנה לאישור כרטיס האשראי לא יוותרו מקומות בטיסה או במלון . אין החברה אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח מאי אישור ההזמנה וכרטיס האשראי לא יחויב.
 
טיסות: הנן מסוג טיסת סדירה / שכר בין אם מוביל נקוב ישראלי ובין אם מוביל נקוב זר אשר מטבעם עשויים להיות בהם ביטולים , עיכובים , איחורים , ומספר שינויים בנתיב הטיסה , ו/או במספר הטיסה ו/א בחברת התעופה בחניות ביניים לרבות ברגע האחרון ועל פי כל דין. הטיסות מבוצעות ע"י המוביל האווירי בהתאם לתנאיו ואחריותו , לרבות אחריות לאיחורים , עיכובים , שינויים , הקדמות ואיחורים ביטולים ואובדן או נזק לכבודה ע"פ כל דין, לרבות אמנת ורשה. תשומת הלב מופנית לתנאי החוזה שעל גבי כרטיס הטיסה.על הנוסעים חלה חובת התייצבות בידוק בשדה התעופה בטרמינל הרלוונטי הן בארץ והן בחו"ל של לפחות 3 שעות קודם מועד ההמראה. על הנוסעים חלה חובת אשרור טיסתם חזרה ארצה כ 72 שעות לפני מועד הטיסה חזרה . על כל שינוי מועד טיסה, ביטול , הוצאת כרטיס מחודשת RE ISSUE, שינוי נתיב נסיעה שיבקש הנוסע לבצע לאחר כרטוס הכרטיס ,בחברות תעופה סדירות, תגבה החברה סך של $60 בגין דמי טיפול לנוסע מעבר לעלות הנדרשת על ידי חברת התעופה עצמה.
 
מחיר כרטיס הטיסה לתינוק מתחת לגיל שנתיים – ללא זכאות למושב ואינו מקנה זכות לעריסה מטען ו/או שירות כלשהו הניתן ע"י חברת התעופה . החברה אינה אחראית להזמנת מזון כשר ו/או כל מזון אחר בטיסה לרבות אם ביקש הנוסע בשעת ביצוע ההזמנה , כל הבקשות הנן באחריות חברת התעופה בלבד ובהתאם לאפשרויותיה.
 
העברות:** במידה וקיימות העברות בחבילה** העברות הנוסעים משדה התעופה למלון ובחזרה מבוצעות באמצעות אוטובוס מאסף ועל כן ייתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף / הורדת נוסעים השונים ו/או עומסי תנועה אשר אין לחברה כלל שליטה על כך . אוטובוס האיסוף משדה התעופה ומהמלון לא ימתין לנוסעים מאחרים .
 
בתי מלון: פרטי המלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד וחברתנו אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל עליהם אישורו הסופי של הספק. האחריות על השיבוץ במלון לרבות קומת החדר ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת מיזוג האוויר, הנה על המלון ו/או הספק בלבד. יודגש כי בתורכיה, קפריסין ואיי יוון מופעלים המזגנים לשעות ספורות, בהתאם למדיניות המלון. מתקני המלון פעילים על פי שיקולי המלון בלבד בהתאם לעונת התיירות. בחלק מבתי המלון נדרשות תוספות בגין שירותים שמציע המלון לרבות ארוחות, משקאות, מיני בר, חדר כושר, שירותי ספא, ספורט ימי וכו', החרגה זו מתייחסת גם להזמנות על בסיס 'הכל כלול'.לידיעתך, במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה - בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, לעיתים המיטה הנוספת הינה ספה נפתחת ו/או מיטה מתקפלת.
ביקש הנוסע בקשה מיוחדת , תדאג החברה להעביר את הבקשה לספר השירות או למלון , אולם לא תהה מצידו התחייבות כלפי הלקוח למילויה ,אלה אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. אם הבקשה המיוחדת כוללת דרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים תבדק החברה מול הספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
לידיעתך, במקרה של רישום יתר, לספק הזכות להעברה למלון חלופי ברמה דומה, או גבוהה יותר בתוספת תשלום. דירוג המלונות כפי שנמסר לך, הינו בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ואין להשוות דרגות בין המדינות השונות. כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים על ידי טלטוס , לקוחים מפרסומי בתי המלון וחברת טלטוס אינה נושאת בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור "אקסטרות" בארוחות שבית המלון מציע ללקוחותיו, ואין הדבר בידיעתה ו/או נתון לשליטתה של החברה. שעת הכניסה לחדרים היא על פי מדיניות המלון ובדרך כלל מתבצעת בשעה 16:00 והפינוי הוא עד השעה 11:00, בלא תלות בשעות הטיסה. במידה וכתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא תישא החברה בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי הנוסע. כמו כן, במידה וכתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא תישא טלטוס בעלות הפסד הארוחות. במניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מ/לישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים במלואם. 
לידעתך , בהגיעך למדינת היעד , במקרה של תפוסת יתר , ספקי השירותים עלולים להעבירך למלון חלופי ברמה דומה , או גובה יותר המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן . דירוג המלון כפי שנמסר לך הנו בהתאם לדירוג הנהוג בכל מדינה . אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותך לתבוע פיצוי , או כל סעד אחר , בגין נזקים שיגרנו לך בעקבות העברה כאמור.
חברת טלטוס אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/ או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה אודות מטרד כאמור
חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. חברת טלטוס לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחר השירותים לא היה פעיל אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כן על ידי הלקוח.
 
סיורי בחירה: סיורי בחירה נמכרים ומבוצעים ע"י ספקים וסוכנים מקומיים ואינם קשורים כלל ועיקר לחברת טלטוס.
 
השכרת רכב: בכפוף לתנאי חברות ההשכרה השונות , יש לשים לב לתשלומים שאינם כלולים במחיר ההשכרה ויש לשלם בחו"ל. באחריות הנוסע לעדכן בשעת ביצוע ההזמנה באם גיל הנהג הנו מתחת ל 25. כמו כן על הנוסע להצטייד בכרטיס אשראי בין לאומי על שמו וכן רשיון נהיגה בין לאומי כאשר אלו הנם תקפים ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מסוג מסוים אלה מקבוצת רכבים מסוימת . לכל חברה צי הרכבים שלה
 
תנאי שינוי וביטול
 
על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט בהזמנה.תנאי הביטול והשינוי משתנים בהתאם לסוג המוצר שהוזמן,עיתוי ההזמנה ומועד היציאה לנופש וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. דמי הביטול בטיסות סדירות לאחר הכרטוס הנן מלאים למעט כרטיסים בהם דמי הביטול מופחתים בהתאם לסוג המחלקה בטיסה וכללי חברת התעופה
 
א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום עשיית העיסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר בינהם ובלבד שנותרו למעלה מ – 7 ימי עסקים  קודם למועד מתן השירות.
ב. הודעה על ביטל תתקבל בפקס/ דוא"ל/ דואר בלבד
ג. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, או כל הפרה אחרת של החוזה , כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 יום מקבלת הודעה הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח הנמוך מבינהם, בכפוף להוראת חוק הגנת הצרכן.
ד. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה , או כל הפרה אחרת של החוזה , לא ייגבו דמי ביטול כספו של הצרכן יושב לו בתוך 30 יום מקבלת הודעת הביטול.
ה. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
ו. בקשות לביצוע שינוי בפרטי ההזמנה יועברו לאישור ספק השרות, במידה ויתאפשר שינוי זה, יגבו דמי שינוי שיקבעו ע"י הספק. בנוסף יגבו דמי שינוי טלטוס :במוצרי חו"ל $60
ז. דמי הביטול (להזמנות שאינן עומדות בחוק הגנת הצרכן) מלאים, דמי הביטול ניתנים להפחתה בהתאם לרצונם הטוב של הספקים, ובמקרה שכזה יתווספו להם $60 דמי ביטול.
ח. לתשומת לב המזמינים טיסות לואו קוסט, אלו אינם ניתנים לשינוי ולא לביטול שלא במסגרת חוק הגנת הצרכן.
ט - אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש כהגדרתם בחוק – רשאים לבטל בתנאים מקלים עד 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך גלוי (מסמך עם פרטי העסקה), לפי המאוחר מבניהם ולא פחות מ 7 ימים (שאינם ימי מנוחה)
קודם למועד היציאה / תחילת השירות.
י - במקרה של ביטול טיסה המתבצע על ידי חברת התעופה  - יתבצע החזר מלא לנוסע
יא - בכל מקרה של איחור טיסה או הקדמה בשעת הטיסה יינתן פיצוי על ידי חברת התעופה בכפוף לחוק שירותי תעופה
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_707.htm

מדיניות תשלומים 

המחיר המוצג באתר הנו לתשלום 1 או לעסקת קרדיט.
בגין תוספת של תשלומים יכולו התוספות כדלהלן :
בגין תשלום 1 - 0%
בגין 2 תשלומים -0.68% תוספת
בגין 3 תשלומים - 0.91% תוספת
בגין 4 תשלומים -1.14% תוספת
בגין 5 תשלומים - 1.37% תוספת
בגין 6 תשלומים - 1.61% תוספת
בגין 7 תשלומים - 1.84% תוספת
בגין 8 תשלומים - 2.07% תוספת
בגין 9 תשלומים - 2.3% תוספת
בגין 10 תשלומים - 2.53%תוספת
בגין 11 תשלומים 2.77% תוספת
בגין 12 תשלומים - 3% תוספת

התוספות מחושבות על פי ריבית שנתית של 5.5%
 
נזקים וביטוח: אין החברה אחראית לנזקי הנוסע לרבות נזקי גוף ו/או מטענו לרבות כל נזק ישיר לגוף או עקיף. מומלץ ביותר לרכוש פוליסת ביטוח רפואית מקיפה לחו"ל ביטח ביטול הזמנה ומטען. החברה אינה נושאת באחריות בין במישרין ובין בעקיפין למחדלי ו/או מעשי ספקי ונותני השירותים בפועל זכותו של הנוסע לתבוע במישרין את נותני וספקי השירותים בפועל ו/ או חלקם. על הנוסע לצפות בעת ההזמנה כי באזורים מסוימים יתכנו נזקי טבע , מלחמה , מצב בטחוני מיוחד שאינם באחריות החברה.
 
חילוקי דעות: מוסכם ומוצהר כי בכל מקרה בו תוגש תביעה כנגד החברה , תהה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט במדינת ישראל בלבד.